Bitdefender
GravityZone Ultra Plus

การป้องกัน การตรวจจับ และการตอบสนองข้ามอุปกรณ์ปลายทาง เครือข่ายแบบคลาวด์ และมนุษย์

 

eXtended Detection and Response

ขยายการตรวจจับและการตอบสนอง (XDR)

 

โซลูชันแบบบูรณาการ ที่สามารถหยุดการโจมตีได้อย่างสำเร็จ และเพิ่มความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ขององค์กร มันรวมความสามารถในการป้องกันขั้นสูงสุด (EDR) ค่าใช้จ่ายไม่สูง (สำหรับการตรวจจับและตอบสนองของอุปกรณ์ปลายทาง) และการวิเคราะห์การรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย GravityZone Ultra Plus ได้ขยายขีดความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามบนอุปกรณ์ปลายทางของ EDR แบบเดิม โดยการรวบรวมเหตุการณ์บนเครือข่าย (XDR) เพื่อรับมือกับภัยคุกคามขั้นสูงได้สำเร็จ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดในโครงสร้างพื้นฐาน: บนอุปกรณ์ปลายทางในเครือข่าย หรือในระบบคลาวด์

ตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูงได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

AI และ Security Analytics ได้เชื่อมโยงข้อมูลภัยคุกคามทั่วโลก และข้อมูลที่รวบรวมได้จากสภาพแวดล้อมของลูกค้าเอง เพื่อตรวจจับการโจมตีขั้นสูงในช่วงต้น และเพื่อแจ้งเตือนเหตุการณ์โดยที่มีความเที่ยงตรงสูง

ให้การมองเห็น และสิ่งรอบข้างมากกว่า 360 องศา

ให้การมองเห็นภัยคุกคามในสภาพแวดล้อมขององค์กร และข้อมูลเชิงลึกด้านความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้งาน และอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย: เวิร์กสเตชัน เซิร์ฟเวอร์ ระบบคลาวด์เวิร์คโหลด อุปกรณ์ที่ไม่มีการจัดการในการนำอุปกรณ์ของคุณมาเอง (BYOD) หรืออุปกรณ์ที่ไม่รองรับเอเจนท์ (IoT) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของอุปกรณ์ปลายทาง และพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้การจัดการรักษาความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยง

รับประกันการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพ

รวมกลไกอัตโนมัติเข้ากับการตอบสนองที่แนะนำ สำหรับการแก้ไขเหตุการณ์ที่รวดเร็ว และการคืนค่าการดำเนินธุรกิจอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติ

การป้องกันอุปกรณ์ปลายทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลก

ตัวแทนการรักษาความปลอดภัย GravityZone Ultra Plus ที่เป็นหนึ่งเดียว ก็คือกลุ่มการป้องกันที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงกว่า 30 เลเยอร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงได้สำเร็จ และช่วยให้องค์กรหลีกเลี่ยงการละเมิดต่าง ๆ ที่มีความเสียหายจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

การตรวจจับและตอบสนองค่าโอเวอร์เฮดต่ำ

ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบาย และใช้งานค่อนข้างง่าย สำหรับ GravityZone Ultra Plus มีความโดดเด่น ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ EDR ที่สามารถทดสอบได้มีความซับซ้อนและการแจ้งเตือนที่มากเกินไป ประกอบด้วยการตรวจสอบการแจ้งเตือนความปลอดภัยอัจฉริยะ และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีคำแนะนำเพื่อลดความพยายามในการปฏิบัติงาน และความต้องการทักษะของพนักงาน

การป้องกัน IOT และนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้งาน (BYOD)

ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบาย และใช้งานง่าย สำหรับ GravityZone Ultra Plus มีความโดดเด่น ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ EDR ที่เล่นได้มีความซับซ้อนและมีการแจ้งเตือนที่มากเกินไป ในขณะที่ไม่มีเข้ายึดครองเครื่อง ในแง่ของประสิทธิภาพ แต่การตรวจสอบการแจ้งเตือนความปลอดภัยอย่างชาญฉลาด ได้รวมกับคำแนะนำ และการตอบสนองต่อเหตุการณ์อัตโนมัติ เพื่อให้ช่วยลดอุปสรรคในการนำโซลูชันความปลอดภัยขั้นสูง

อุปกรณ์ปลายทาง และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของมนุษย์ที่ขับเคลื่อนด้วยการทำ Hardening

ระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบฝังตัว ช่วยให้สามารถประเมินและปรับปรุงการกำหนดค่าอุปกรณ์ปลายทางได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยรายการที่จัดลำดับความสำคัญที่เข้าใจได้ง่าย ระบุการกระทำและพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อองค์กร เช่น การเรียกใช้เว็บที่ไม่ได้เข้ารหัสเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ การจัดการรหัสผ่านที่ไม่ดี การใช้งาน USB ที่มีการติดไวรัส ทำให้เกิดการติดไวรัสซ้ำซ้อนของผู้ใช้งาน เป็นต้น เพื่อเป็นการลดความซับซ้อน และการทำงานโดยอัตโนมัติของการรักษาความปลอดภัย จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า มีการลดพื้นที่การโจมตีและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมองไปยังเหตุการณ์ข้างหน้า

การมองเห็นเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยแบบ end-to-end

การมองเห็นการโจมตี ก่อน และ หลัง การเข้ามาครอบคลุมองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด (Endpoint, Network และ Cloud) ช่วยให้นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยนั้น สามารถวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงได้ ทั้งในการโจมตีที่ถูกบล็อก และกิจกรรมที่น่าสงสัยได้อย่างต่อเนื่อง

กรณีศึกษา

หลีกเลี่ยงการละเมิดข้อมูล

การโจมตีขั้นสูงตรวจจับได้ยาก เนื่องจากใช้เครื่องมือเทคนิค และขั้นตอน (TTP) ที่ดูเหมือนพฤติกรรมปกติ การโจมตีขั้นสูงอาจไม่สามารถตรวจพบได้เป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงอย่างมากต่อการละเมิดที่มีค่าปรับสูง สำหรับ Ultra Plus นั้น มาพร้อมกับ ML แบบพิเศษ และแบบจำลองความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่ช่วยให้สามารถตรวจจับถึงตัวที่ไวต่อการตอบสนอง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเทคโนโลยีอื่น ๆ จะพลาดไป โดยให้ความสำคัญกับการตรวจจับการโจมตีก่อน

การตรวจสอบและตอบสนองเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

นักวิเคราะห์ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะประเมินทุกการแจ้งเตือน และกำหนดลำดับความสำคัญสำหรับการตรวจสอบเพิ่มเติม การตรวจสอบการแจ้งเตือนอัตโนมัติจะนำเสนอเรื่องราวที่ชัดเจนที่นักวิเคราะห์สามารถอ่าน และทำความเข้าใจได้ง่าย ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบการแจ้งเตือน และยังช่วยให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็วขึ้น

 

การป้องกันการโจมตีที่เพิ่มมากขึ้น (ปกป้อง IOT และ BYOD)

สภาพแวดล้อมขององค์กรสมัยใหม่ เป็นการผสมผสานระหว่างอุปกรณ์ปลายทางแบบดั้งเดิม การนำอุปกรณ์ของพนักงานมาใช้งานเอง (BYOD) อุปกรณ์อัจฉริยะ หรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อ โดย Bitdefender Ultra Plus ใช้ ML และ Threat Intelligence เพื่อวิเคราะห์การรับส่งข้อมูลเครือข่าย เพื่อหาร่องรอยของภัยคุกคามที่มีผลต่ออุปกรณ์ปลายทางทุกประเภทที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย รวมไปถึง IOT และการนำอุปกรณ์ของพนักงานมาใช้งานเอง (BYOD)

Simplification of security architecture

Cybersecurity architecture tends to become complex while skilled security staff is a scarce and costly resource. Bitdefender offers integrated prevention, detection and response across endpoint, network and cloud to reduce security architecture complexity, operational effort and skills level required.

ทำไมมันถึงได้ผล

Enterprise Endpoints (อุปกรณ์ปลายทางขององค์กร)

เวิร์กสเตชัน, เซิร์ฟเวอร์ จริง/เสมือน, ทรัพยากรบนคลาวด์ที่ได้รับการปกป้องโดย Bitdefender Agent

Bitdefender GravityZone

สแกนอุปกรณ์ปลายทางที่ได้รับผลกระทบ และควบคุมภัยคุกคามที่เกิดขึ้นผ่านการล้างข้อมูล หรือการกักกันข้อมูล

Network Elements (องค์ประกอบเครือข่าย)

ส่งสำเนาของการรับส่งข้อมูลเครือข่ายทั้งหมดไปยังพอร์ตที่ได้ทำการมิเรอร์

Network Probe (โพรบเครือข่าย)

แยกข้อมูลเมตาดาตาออกจากการรับส่งข้อมูลเครือข่าย และส่งไปยัง NTSA Appliance

NTSA Appliance

ใช้ ML และ Behavioral Analytics พร้อมข้อมูลเชิงลึกจาก Bitdefender Threat Intelligence เพื่อตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูงแบบเรียลไทม์

Security Analyst (นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย)

รับมุมมองแบบเรียลไทม์ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแก้ไขการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเปรียบเทียบโซลูชันการตรวจจับและการตอบสนอง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

สรุปข้อมูลทางเทคนิคของ GravityZone Ultra Plus

หากยังมีคำถามที่ยังสงสัย

คุณต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าโซลูชันใดเหมาะสมกับคุณหรือไม่? ทีมงานของ Bitdefender ของเรายินดีให้บริการ