นโยบายความเป็นส่วนตัว

เอกสารนี้จะอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม เราอาจนำไปใช้อย่างไร และที่ไหน วิธีที่เราปกป้องข้อมูล ใครมีสิทธิ์เข้าถึงบ้าง เราแบ่งปันให้กับใคร และคุณจะแก้ไขได้อย่างไร

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์หรือบัญชีอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่จัดการโดย Bitdefender หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะของเราหากคุณใช้โซลูชันสำหรับที่บ้านหรือธุรกิจ

1. ข้อมูลทั่วไป

ผู้ดำเนินการของเว็บไซต์ www.bitdefender.co.th คือ บริษัท บี ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทได้ดำเนินการให้บริการโซลูชั่นของ Bitdefender ในประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า Bitdefender) โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 92/37 อาคารสาทรธานี 2 ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500, email: office@bitdefender.co.th  ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในความตกลงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (ค.ส.2019) (หรือ PDPA). สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการปกป้องข้อมูลได้ดังนี้ ติดต่อ: office@bitdefender.co.th โทรศัพท์: (+66) 021 08 1333

Bitdefender นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เป้าหมายของเราคือการรับรองความปลอดภัยของข้อมูล และเครือข่ายโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพในพื้นที่เหล่านี้ ในขณะเดียวกันก็เคารพความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และพันธมิตรทางธุรกิจ

เพื่อจุดประสงค์นี้ เรารวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ โดยใช้ความพยายามที่รัดกุมอย่างดีที่สุด

ข้อมูลส่วนบุคคลตามคำจำกัดความของกฎหมาย PDPA ของประเทศไทย หมายถึง: “ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งเปิดใช้งาน การระบุตัวบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้มรณะที่เจาะจง”

ในบริบทนี้ Bitdefender จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้:

  • การจัดการเว็บไซต์ และความปลอดภัย
  • ตอบคำถามข้อสงสัย และความคิดเห็นของคุณ
  • การตลาดสำหรับความต้องการของ Bitdefender
  • การวิเคราะห์ทางสถิติ และการศึกษาทางการตลาด

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวม

Bitdefender อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ได้สี่วิธี:

  1. จัดหาโดยผู้ใช้โดยตรง

-จัดทำโดยอ้อมโดยเว็บไซต์ เช่น:

  1. ข้อมูลการจราจรที่ลงทะเบียนโดยเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์เว็บไซต์ของเรา
  2. คุกกี้ที่อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง

2.1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้มาโดยตรง – ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มเว็บไซต์ หรือส่งความคิดเห็นในบล็อกของเรา เราอาจถามชื่อ นามสกุล และ/หรือที่อยู่อีเมลของคุณ เพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณ เพื่อแจ้งข้อมูลของการอัปเดต ประกาศ หรือให้การสนับสนุนช่วยเหลือ

ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ถูกใช้เพื่อติดต่อคุณตามคำขอที่เฉพาะของคุณ หรือหากคุณสมัครรับจดหมายข่าว หรือการสื่อสารเชิงพาณิชย์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้คือ ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลในการรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือสมัครรับจดหมายข่าวของเรา

ระยะเวลาของการประมวลผลคือจนกว่าจะมีการส่งข้อมูลและคำขอที่เกี่ยวข้อง บวกกับระยะเวลา 30 วันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการติดตามผลอีกต่อไป

ในส่วนที่เกี่ยวกับการสมัครรับจดหมายข่าว หรือการสื่อสารเชิงพาณิชย์ของเรา เราจะดำเนินการสื่อสารต่อไป จนกว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอม หรือคุณไม่ได้มีส่วนร่วมกับอีเมลของเราในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

เราอาจส่งข้อความติดตามผล ถ้าหากคุณได้กรอกข้อมูลเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราเรียบร้อยแล้ว แต่คุณยังไม่ได้สรุปกระบวนการที่ได้มาทั้งหมด ข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้ เว้นแต่คุณจะเสร็จสิ้นกระบวนการที่ได้มา เมื่อข้อมูลอาจถูกเก็บไว้นานขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาที่คุณได้เป็นส่วนหนึ่ง

2.2. ข้อมูลของการเข้าชม – เมื่อผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่ IP วันที่ และเวลาที่เข้าชม หรือเว็บไซต์อ้างอิงที่ส่งคุณไปยังเว็บไซต์ Bitdefender ดังนั้น Bitdefender เหมือนกับผู้จัดการเว็บไซต์อื่นๆ อาจบันทึกข้อมูลประเภทนี้ในระยะเวลาที่จำกัด เรายังใช้บริการจากภายนอกอื่นๆ ของการวิเคราะห์ปริมาณการใช้ข้อมูล เช่น Google Analytics

ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ใช้เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับการปรับปรุงบริการเว็บของเรา และรับรองความปลอดภัย ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นข้อมูลรวมเท่านั้น ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็น สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้เท่านั้น พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการรวบรวมเหล่านี้ เป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ของคุณ ระยะเวลาในการดำเนินการคือ 1 ปี นับจากวันที่เข้าเยี่ยมชม

2.3. คุกกี้ - เพื่อมอบประสบการณ์ที่กำหนดเองให้กับผู้ใช้ของเรา Bitdefender อาจใช้คุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ และติดตามการตั้งค่าของคุณ คุกกี้อาจถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ หรือในด้านการตลาด

ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตน หรือในการสื่อสาร เช่น การจดจำภาษา เซสชันการสื่อสาร หรือการตั้งค่า รายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ที่ถูกต้องของเว็บไซต์ของเรา

บางครั้งเราอาจใช้บริการ Bitdefender จากภายนอกซึ่งอาจวางคุกกี้ของบุคคลที่สาม เมื่อนำทางไปยังเว็บไซต์ Bitdefender จุดประสงค์เพื่อการตลาด การวิเคราะห์ปริมาณการใช้งาน และการแชร์บนโซเชียลมีเดีย ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ได้รับการกำหนดค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตัดสินใจเพื่อติดตั้งเบราว์เซอร์ใหม่ หรือตั้งค่าเพื่อแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งที่มีการวางคุกกี้ หรือแม้กระทั่การงปฏิเสธคุกกี้ หากเบราว์เซอร์ของคุณได้รับการกำหนดค่าไม่ให้อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด ในบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา อาจแสดงไม่ถูกต้อง

หากคุณต้องการปฏิเสธคุกกี้ ให้ไปที่การตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อลบ หรือบล็อกคุกกี้ หรือติดตั้งปลั๊กอินที่มีฟังก์ชันนี้ การตั้งค่าปัจจุบันขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้:

Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies
Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari - https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US

คุณยังสามารถใช้ส่วนขยายของบุคคลที่สามในเบราว์เซอร์เหล่านี้ ที่ทำการบล็อกคุกกี้ที่ล่วงล้ำได้ ส่วนขยายต่อไปนี้ดูเหมือนจะได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดในขณะนี้ (ตามลำดับตัวอักษร): AdBlock Plus, Ghostery, Privacy Badger หรือ uBlock

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการรวบรวมข้อมูลนี้ คือความยินยอม ซึ่งจะได้รับการแจ้งในครั้งแรก เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากเบราว์เซอร์ที่ระบุไว้ จากนั้นเราจะมีโอกาสเลือกไม่ใช้คุกกี้ใดๆ ที่เราอาจใช้ตลอดจนอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ และวัตถุประสงค์ของคุกกี้ หากคุณเลือกไม่รับ โปรดทราบว่า เราได้บันทึกตัวเลือกของคุณไว้ในคุกกี้ ดังนั้นหากคุณลบคุกกี้ทั้งหมดของคุณ เราจะถามคุณอีกครั้งเกี่ยวกับตัวเลือกที่ต้องการ

ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลนี้คือสูงสุด 50 เดือน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุกกี้แต่ละรายการ

 

3. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะผู้นำด้านบริการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ และการปกป้องข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวมนั้น ได้ถูกจำกัด เฉพาะพนักงาน Bitdefender และผู้ประมวลผลข้อมูลที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลนี้

Bitdefender อาจใช้บริษัทไอทีอื่นๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้ บริษัทเหล่านี้ถือเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล และมีภาระผูกพันตามสัญญาที่เข้มงวด ในการรักษาความลับของข้อมูลที่ถูกประมวลผล และมอบความปลอดภัยในระดับเดียวกับ Bitdefender เป็นอย่างน้อย ผู้ประมวลผลข้อมูลมีภาระหน้าที่ที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Bitdefender และเพื่อการเข้าถึง ใช้ และ/หรือรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย และเป็นความลับ

เนื่องจากภาระหน้าที่ในการรักษาความลับ และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับชื่อ และรายละเอียดสำหรับโปรเซสเซอร์แต่ละตัวที่ใช้ จะถูกมอบให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจเท่านั้น

มีการใช้ประเภทตัวประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้:

  1. บริการโฮสติ้งอยู่ใน เอเชีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา;
  2. ช่องทางสนับสนุน การสื่อสารทั้งใน เอเชีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา;
  3. บริการด้านการตลาด (รวมถึงการตลาดผ่านทางอีเมล) ทั้งใน สหภาพยุโรป เอเชีย และสหรัฐอเมริกา

ในการเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ Bitdefender ได้รับการคุ้มครองโดย ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เราขอแนะนำไม่ให้เปิดเผยรหัสผ่านนี้ Bitdefender จะไม่ขอรหัสผ่านของบัญชีของคุณ ผ่านทางข้อความ หรือการโทรใดๆ  เราขอแนะนำว่าอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของคุณกับใครก็ตามที่ขอให้คุณเปิดเผย หากเป็นไปได้ เราขอแนะนำให้คุณออกจากระบบบัญชีบริการทางออนไลน์ของคุณ หลังจากใช้แต่ละเซสชัน นอกจากนี้เรายังแนะนำให้ปิดหน้าต่างบนเบราว์เซอร์ หลังจากใช้งาน หรือใช้บริการของ Bitdefender

ขออภัย ในการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถปลอดภัยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น แม้ว่าเราจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล Bitdefender ก็ไม่สามารถรับรอง หรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ได้งาน จนกว่าข้อมูลจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา ข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

 

4. ใครมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว Bitdefender จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวกับผู้ใช้ของตนต่อบุคคลที่สาม โดยปราศจากข้อยกเว้นที่ได้กล่าวถึงข้างต้น

ข้อยกเว้นเป็นพิเศษ  Bitdefender อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ ตามคำขอทางกฎหมาย ตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเมื่อจำเป็น เพื่อปกป้องสิทธิ์ และผลประโยชน์ของลูกค้า และ Bitdefender ของเรา

 

5. สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ของสหภาพยุโรป และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (PDPA) เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล การแก้ไข การลบ การจำกัดการประมวลผล การคัดค้านการประมวลผล และสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล ในกรณีที่การประมวลผลเป็นไปตามความยินยอม คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนได้ทุกเมื่อ

สำหรับการใช้สิทธิ์เหล่านี้ คุณสามารถส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร โดยลงวันที่ และลงนาม และส่งไปยังสำนักงานใหญ่ของ Bitdefender ที่กล่าวถึงข้างต้น หรือทางอีเมลได้ที่ office@bitdefender.co.th

คุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ:

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ติดต่อ: ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ติดต่อ: (+66) 02-142-2233