Bitdefender
GravityZone Business Security Enterprise​

โซลูชันขั้นสูงสุดสำหรับการปกป้องเครื่องปลายทางของคุณ: การป้องกันขั้นสูง แบบขยายการตรวจจับ การตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง

การป้องกันแบบรวมศูนย์ การตรวจจับแบบขยาย การตอบสนอง และการวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับทุกองค์กร

 

GravityZone Business Security Enterprise​ ผสมผสานการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกเข้ากับความสามารถแบบ eXtended Endpoint Detection and Response (XEDR) เพื่อช่วยให้คุณปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสําหรับอุปกรณ์ปลายทางของคุณ (เวิร์กสเตชัน เซิร์ฟเวอร์ หรือคอนเทนเนอร์) ตลอดทั้งวงจรชีวิตของภัยคุกคามด้วยสมรรถภาพและประสิทธิภาพสูง ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ข้ามผ่านเครื่องปลายทางแบบใหม่ นำการตรวจจับภัยคุกคามและการมองเห็นไปสู่ระดับใหม่ที่ยอดเยี่ยม โดยการรวมรายละเอียดและบริบทความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบของ EDR เข้ากับการวิเคราะห์ทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานของ XDR (eXtended Detection and Response)

Adaptive security and most advanced machine learning techniques

ด้วยการรวมการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ของอุปกรณ์ปลายทางและความเสี่ยงที่ผู้ใช้สร้างขึ้น) และการเสริมความแข็งแกร่งให้กับนวัตกรรมตั้งแต่เริ่มแรก เราย่อพื้นที่ในการโจมตีสําหรับเครื่องปลายทางให้เหลือน้อยที่สุด ทำให้ผู้โจมตีเจาะได้ยากขึ้น ด้วย GravityZone Business Security Enterprise​ คุณจะบีบอัดเวลาที่ใช้ในการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามผ่านชั้นของความปลอดภัยแบบบูรณาการ ในขณะเดียวกันก็ลดความต้องการในโซลูชันอื่นๆ ของผู้จำหน่ายที่หลากหลายลงด้วย

การปกป้องอุปกรณ์ปลายทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก

การรวม EDR, การวิเคราะห์ความเสี่ยง และความแข็งแรงของเทคโนโลยี ในคอนโซลเดียวแบบ single agent-single console  ซึ่ง GravityZone ใช้ประโยชน์จากเทคนิคขั้นสูงกว่า 30 ชั้น เพื่อหยุดการละเมิดได้สำเร็จตลอดทั้งวงจรชีวิตของภัยคุกคามทั้งหมด ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรก การใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ การคงอยู่ของมัลแวร์ และกิจกรรมที่เป็นอันตราย

การตรวจจับและการตอบสนองต่อเครื่องปลายทางแบบขยาย (XEDR)

ความสามารถในการตรวจจับและตอบสนองปลายทางแบบใหม่จาก Bitdefender เป็นการขยายความสามารถในการวิเคราะห์ของ EDR และความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่เกินขอบเขตของเครื่องปลายทาง เพื่อช่วยให้คุณจัดการกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องปลายทางในหลายจุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย XEDR ได้มอบการแสดงภาพของภัยคุกคามในระดับองค์กรที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นการสืบสวน และตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่มากขึ้น

อุปกรณ์ปลายทางและการวิเคราะห์ความเสี่ยงของมนุษย์ ที่ขับเคลื่อนด้วยความแข็งแกร่ง

เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงของ Bitdefender ช่วยให้คุณประเมิน จัดลำดับความสำคัญ และทำให้การกำหนดค่าและการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยให้เครื่องปลายทางที่ไม่ถูกต้องได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยรายการที่มีลำดับความสำคัญที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังระบุการกระทำและพฤติกรรมของผู้ใช้ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อองค์กรของคุณ ด้วยการลดความซับซ้อนและทำให้การดำเนินการด้านความปลอดภัยเป็นแบบอัตโนมัติ และลดพื้นที่การโจมตีอย่างต่อเนื่อง คุณจะได้รับการป้องกันในระดับสูงสุด ด้วยต้นทุนการเป็นเจ้าของที่ต่ำที่สุด

คุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับ

eXtended Endpoint Detection and Response (XEDR)

This cross-endpoint correlation technology, known as eXtended EDR, takes threat detection and visibility to a new level by applying XDR capabilities for detecting advanced attacks across multiple endpoints in hybrid infrastructures (workstations, servers or containers, running various OS).

Integrated Human and Endpoint Risk Analytics

Continuously analyze risk using hundreds of factors to uncover and prioritize configuration risks to all your endpoints, enabling automatic hardening actions. It identifies user actions and behaviors that pose a security risk to the organization such as using unencrypted web pages for logging into websites, poor password management, usage of compromised USBs, recurrent infections etc.

Layered Defense

Signature-less technologies, including advanced local and cloud machine learning, behavior analysis technologies, integrated sandbox and device hardening work as a highly effective layered protection against sophisticated threats.

Low Overhead Incident Investigation and Response

Fast alert triage and incident investigation, using attack timeline and sandbox output, enable incident response teams to react fast and stop ongoing attacks (one-click to respond).

Modern, Next-gen Prevention and Detection with Automatic Remediation

World’s best prevention stack and on-execution behavior-based detection capabilities prevent and stop advanced threats from being executed on enterprise infrastructure. Once an active threat is detected, automatic response kicks-in for blocking further damage or lateral movements.

Advanced prevention capabilities

With advanced prevention capabilities such as PowerShell Defense, Exploit Defense and Anomaly Detection, GravityZone Business Security Enterprise​ blocks modern day attacks earlier in the attack chain, at pre-execution, bullet-proofing your organization security posture. EDR enhancements such as Anomaly Detection help mitigate attackers that know how to subvert your system and detect and block anomalous behavior based on probability of maliciousness.

Network Attack Defense

Bitdefeder Network Attack Defense, a new endpoint network security layer designed to detect and prevent attack attempts which are making use of network vulnerabilities blocks several networks stream based attacks such as Brute Force, Password Stealers or Lateral Movement before they can even execute. Network Attack Defense also generates EDR incidents and is an important source of information for EDR incidents correlations.

Cross platform Coverage and 3rd Party Integration API's

It covers all enterprise endpoints, running Windows, Linux or Mac, in physical, virtualized or cloud infrastructures, delivering consistent security across entire infrastructure. Supports integration with pre-existing security operations tools (including Splunk) and optimized for datacenter technologies including all major hypervisors.

GravityZone Endpoint Risk Analysis

แดชบอร์ดที่แสดงข้อมูลความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ประเมินการกำหนดค่าที่ผิดพลาดตามลำดับความสำคัญ แอปพลิเคชัน และช่องโหว่ที่ผู้ใช้มักพบบนอุปกรณ์ปลายทางในองค์กรของคุณ

 

รับข้อมูลภาพรวมความเสี่ยงสำหรับเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทาง พร้อมการตรวจสอบอุปกรณ์ปลายทางและผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

 

ไม่มีการกำหนดค่าที่ผิดพลาด แอปพลิเคชันที่มีช่องโหว่ ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมของผู้ใช้ อุปกรณ์และผู้ใช้แต่ละราย และการแก้ไขการกำหนดค่าที่ผิดพลาด หรือแพตซ์เพื่อแก้ไขช่องโหว่

 

EDR workflow and visualization

 • การตรวจจับขั้นสูงและการตอบสนอง แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าภัยคุกคามทำงานอย่างไร และแสดงบริบทในสภาพแวดล้อมของคุณ
 • เทคนิคการโจมตีเจาะระบบจาก MITER และตัวบ่งชี้ของการถูกโจมตี ให้ข้อมูลในเชิงลึกที่เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีชื่อเสีบง และมัลแวร์อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำแบบเห็นภาพที่เข้าใจง่าย เน้นเส้นทางการโจมตีที่สำคัญ ช่วยลดภาระให้กับเจ้าหน้าที่ไอที
 • คำแนะนำต่อการตอบสนองแบบบูรณาการ ระบุขั้นตอนในการแก้ไข หรือลดพื้นที่ของการโจมตี

Bitdefender layered next generation endpoint protection platform

ใช้สถาปัตยกรรมแบบเลเยอร์ที่ปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเครื่องปลายทาง การป้องกัน การตรวจจับ การแก้ไข และการมองเห็น

RISK ANALYTICS AND HARDENING

Endpoint Risk Analytics

Patch Management

Full-Disk Encryption

Device Control

Web-Threat Protection

Application Control

PREVENTION

Exploit Defense

Automated Sandbox Analysis

Fileless Attack Defense

Network Attack Defense

Local And Cloud Machine Learning

Automatic Disinfection & Removal

Network attack Defense

Tunable Machine Learning

Email Security

Firewall

DETECTION AND RESPONSE

Threat And Anomaly Analytics And Visualization

Remote Command Shell

Quarantine

Anomaly Detection

Quarantine

Network Threat Analytics NTSA*

Local & Cloud ML

Mitre Event Tagging

Local & Cloud ML

Root Cause Analysis

Incident Detection And Investigation

Manual Sandbox Investigation

REPORTING AND INTEGRATION

Dashboards & Reports

Notifications

SIEM Integration

API Support

Managed EDR*

MDR*

The Best Endpoint Security in the World

We’re not bragging – just quoting what independent tests say

First place results AV – Comparatives 2018 – June 2019

TESTS BY AV COMPARATIVES:

 • Real-world protection
 • Malware protection
 • Performance

Top 3 finishes in 2018 through June 2019

เทคโนโลยีสําหรับเครื่องปลายทางขั้นสูงของ Bitdefender ถูกรวมเข้ากับชุดโปรแกรมที่ออกแบบโดยคำนึงถึงคุณเป็นหลัก

 
GravityZone Suite Advanced Business Security

Fully Automated, no touch security for any enterprise

GravityZone Business Security Premium​

For security-centric enterprises
looking to automate protection while
analyzing critical threats

GravityZone Business Security Enterprise​

The ultimate in advanced protection,
detection and response, designed to
address the entire threat lifecycle

Integrated Endpoint Detection and Response
Root Cause Analysis
(with 90 day historical support)
Remote Response Action
(remote shell and quarantine)
MITRE Technique Tagging
Suspicious Activity Alerting
Cloud-based Sandbox
Threat Analysis
HyperDetect User-Tunable
Machine Learning
On device machine learning based
on 80,000 malware features
Active Exploit Memory Protection
Malicious Process Behavior
Blocking
Management Console Cloud or On permise Cloud or On premise Cloud
 

เลเยอร์ในการป้องกันมากกว่า 30 ชั้นรวมอยู่ในชุดโปรแกรมทั้งหมด: Advanced Threat Cleanup, Centralized Protection for Virtual Environments, Device Control, Web Threat Protection, Firewall, Exchange Malware Protection, Application Whitelisting (on-premise only), Application Blacklisting, Mobile Device Management (on premise เท่านั้น)

ตัวเลือกเพิ่มเติม:

 • Full disc encryption
 • Patch management
 • Managed Endpoint Detection and Response
 • Hypervisor security

แหล่งข้อมูล

STOP FILELESS ATTACKS AT PRE-EXECUTION

ผู้คุกคามกำลังเปลี่ยนไปใช้การโจมตีแบบไม่มีไฟล์ ผู้เชี่ยวชาญจะบอกคุณว่าการโจมตีเหล่านี้ไม่สามารถป้องกันได้ด้วยโซลูชันการรักษาความปลอดภัยสําหรับเครื่องปลายทาง ที่ Bitdefender เราท้าทายตัวเอง…

PROTECT YOUR ENTERPRISE AGAINST THE FULL SPECTRUM OF SOPHISTICATED CYBER THREATS WITH SPEED AND ACCURACY

 

เลเยอร์ของการป้องกันและบริการเพิ่มเติม

1

GRAVITYZONE EMAIL SECURITY

การป้องกันแบบหลายชั้นขั้นสูงสุดสำหรับทั้งองค์กรของคุณจากภัยคุกคามทางอีเมลที่รู้จักและไม่รู้จัก หรือเกิดขึ้นใหม่ หยุดฟิชชิ่งขนาดใหญ่ การโจมตีแบบกำหนดเป้าหมาย การฉ้อโกงหลอกลวงเป็น CEO และมัลแวร์ในเส้นทางของพวกเขา มีให้ใช้งานเป็นส่วนเสริมของ GravityZone Advanced Business Security

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล >

2

FULL DISK ENCRYPTION

GravityZone FDE ปกป้องข้อมูลสำหรับฮาร์ดไดรฟ์ที่เครื่องปลายทางทั้งหมดโดยใช้ประโยชน์จากกลไกการเข้ารหัสที่มีให้โดย Windows (BitLocker) และ Mac (FileVault) ใช้ประโยชน์จากการเข้ารหัสอุปกรณ์ดั้งเดิม เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์และให้ประสิทธิภาพสูงสุด GZ FDE ถูกรวมเข้ากับ GravityZone Console และ Agent แล้ว โดยไม่ต้องติดตั้ง Agent หรือต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในการจัดการคีย์เพิ่มเติม  การใช้โครงสร้างพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยสําหรับเครื่องปลายทางที่มีอยู่แล้ว เพื่อจัดการการเข้ารหัสดิสก์แบบ Full Disk Encryption ช่วยให้การติดตั้งแบบรวมศูนย์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยใช้ความพยายามในการดูแลระบบน้อยที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล >

3

PATCH MANAGEMENT

ระบบที่ไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้องค์กรเสี่ยงต่อเหตุการณ์จากมัลแวร์ การระบาด และการละเมิดข้อมูล รักษาระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันของคุณให้เป็นปัจจุบันปลอดภัยทั่วทั้งฐานการติดตั้งสําหรับ Windows – เวิร์กสเตชัน เซิร์ฟเวอร์จริง และเซิร์ฟเวอร์เสมือน ด้วย GravityZone Patch Management

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล >

ข้อมูลจำเพาะและคำถามที่พบบ่อย

GravityZone Business Security Enterprise​ ใช้งานได้กับระบบคลาวด์คอนโซล ช่วยปกป้องเวิร์กสเตชัน เซิร์ฟเวอร์ (ทั้งเครื่องจริงหรือเครื่องเสมือน) และกล่องจดหมาย เซิร์ฟเวอร์ควรมีสัดส่วนไม่เกินที่ 35% ของจํานวนเครื่องทั้งหมด

SUPPORTED OPERATING SYSTEMS

Windows Desktop
Windows 10 October 2020 Update (20H2), Windows 10 May 2020 Update (20H1), Windows 10 November 2019 Update (19H2), Windows 10 May 2019 Update (19H1), Windows 10 October 2018 Update (Redstone 5), Windows 10 April 2018 Update (Redstone 4), Windows 10 Fall Creators Update (Redstone 3), Windows 10 Creators Update (Redstone 2), Windows 10 Anniversary Update (Redstone 1), Windows 10 November Update (Threshold 2), Windows 10 (RTM, version 1507), Windows 8.1, Windows 8, Windows 7

macOS

macOS Big Sur (11.x), macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12)

Windows Tablet and Embedded

Windows 10 IoT Enterprise, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded Compact 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows Embedded Enterprise 7

Windows Server

Windows Server 2019 Core, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2016 Core, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Small Business Server (SBS) 2011, Windows Server 2008 R2

Linux

Ubuntu 14.04 LTS or higher, Red Hat Enterprise Linux / CentOS 6.0 or higher, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 or higher, OpenSUSE Leap 42.x, Fedora 25 or higher, Debian 8.0 or higher, Oracle Linux 6.3 or higher, Amazon Linux AMI 2016.09 or higher

GRAVITYZONE ENDPOINT SECURITY HD
 • Exchange Server 2016, 2013, 2010
 • Physical and virtual servers
 • Roles: Edge, Hub and Mailbox
 • Protocols: SMTP, MAPI, Exchange ActiveSync
ENDPOINT SECURITY XDR

(that includes HyperDetect and Sandbox Analyzer modules) is available on:
Windows Desktop
Windows 10 October 2018 Update (version 1809), Windows 10 April 2018 Update (version 1803), Windows 10 Fall Creators Update (version 1709), Windows 10 Creators Update (version 1703), Windows 10 Anniversary Update (version 1607), Windows 10 November Update (version 1511), Windows 10 (RTM, version 1507), Windows 8.1, Windows 8, Windows 7

Windows Tablet and Embedded

Windows Embedded 8.1 Industry, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded Compact 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows Embedded Enterprise 7

Windows Server

Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2016 Core, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Small Business Server (SBS) 2011, Windows Server 2008 R2

Linux

Ubuntu 14.04 LTS or higher, Red Hat Enterprise Linux / CentOS 6.0 or higher, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 or higher, OpenSUSE Leap 42.x, Fedora 25 or higher, Debian 8.0 or higher, Oracle Linux 6.3 or higher, Amazon Linux AMI 2016.09 or higher
Note 1: Specific kernel versions are supported. For details, please refer to the product documentation.
Note 2: Sandbox Analyzer module is not available on Linux endpoints.

ENDPOINT HARDWARE REQUIREMENTS

Minimum : 2.4 GHz single-core CPU
Recommended: 1.86 GHz or faster Intel Xeon multi-core CPU

Memory:
Minimum free RAM: 512 MB
Recommended free RAM: 1 GB
HDD space: 1.5 GB of free hard-disk space

หากคุณต้องการเพลิดเพลินไปกับการป้องกันของ GravityZone Business Security Enterprise​ เริ่มต้นอย่างรวดเร็วที่นี่: